Rekisteriseloste

Henkilötietolaki (523/1999) 10§


1. Rekisterin pitäjä

Trendeal Oy
Yrjönkatu 18
00120 Helsinki
tel. +358 9 135 2525

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Veera Kanerva
Trendeal Oy
Yrjönkatu 18
00120 Helsinki
tel. +358 9 135 2525

3. Rekisterin nimi

Trendeal Oy:n asiakas- ja markkinointirekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisterin tietoja käsitellään asiakassuhteen hoitamis- ja kehittämistarkoituksessa, laskutuksen ja perinnän yhteydessä, tuotteista ja palveluista tiedottamiseen sekä muuhun markkinointiviestintään. 

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisterissä voidaan käsitellä seuraaviin ryhmiin kuuluvia tietoja.

  • etu- ja sukunimi
  • sähköpostiosoite
  • yrityksen nimi
  • yrityksen yhteystiedot
  • titteli tai vastuualue

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja kerätään pääasiassa rekisteröidyltä itseltään Trendeal Oy:n internet-sivujen kautta. Henkilötietoja voidaan myös kerätä tai päivittää julkisista tai kaupallisista rekistereistä tai yhteistyökumppaneiden rekistereistä.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Rekisteristä ei tehdä säännönmukaisia luovutuksia.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Rekisteristä ei siirretä tietoja EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteri on suojattu ulkopuoliselta käytöltä. Rekisteriin on pääsy ainoastaan henkilöillä, joiden työtehtävät edellyttävät rekisterissä olevien tietojen käsittelyä. Rekisteri on suojattu palomuurein, käyttäjätunnuksin ja salasanoin.

10. Muutokset

Rekisterinpitäjä voi muuttaa tätä rekisteriselostetta. Muutoksista ilmoitetaan tällä sivulla.Takaisin